DMCA

Πολιτική ψηφίσματος περί πνευματικών δικαιωμάτων της ψηφιακής χιλιετίας (DMCA)

Το AppsApk.com («AppsApk») είναι πάροχος υπηρεσιών σε απευθείας σύνδεση σύμφωνα με τον Τίτλο ΙΙ του Νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων ψηφιακής χιλιετίας, 17 USC Section 512 (DMCA). Παρέχουμε νόμιμους κατόχους δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας με τη δυνατότητα να αυτο-δημοσιεύονται στο Διαδίκτυο φορτώνοντας, αποθηκεύοντας και προβάλλοντας διάφορα μέσα που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες μας. Αντιμετωπίζουμε σοβαρά την παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων και προστατεύουμε έντονα τα δικαιώματα των νόμιμων κατόχων πνευματικών δικαιωμάτων. Εάν είστε ο κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων του περιεχομένου που εμφανίζεται στον ιστότοπο AppsApk.com (ο «ιστότοπος») και δεν έχετε εξουσιοδοτήσει τη χρήση του περιεχομένου, πρέπει να ειδοποιήσετε γραπτώς το AppsApk, προκειμένου να προσδιορίσουμε το περιεχόμενο που φέρεται ότι παραβιάζει και να λάβουμε δράση.

I. ΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΟΣ

Οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι του AppsApk για να λαμβάνουν ειδοποίηση για εικαζόμενη παράβαση βάσει του DMCA είναι: Attn: Agent Copyright Επικοινωνία Μόλις λάβει την κατάλληλη ειδοποίηση για αξιόποινη παράβαση, το AppsApk θα ακολουθήσει τις διαδικασίες που περιγράφονται εδώ και στο DMCA.

ΙΙ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Τα παρακάτω στοιχεία πρέπει να περιλαμβάνονται στην αξίωση για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων: Ηλεκτρονική ή φυσική υπογραφή του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων ή ενός ατόμου εξουσιοδοτημένου να ενεργεί για λογαριασμό του κατόχου αποκλειστικού δικαιώματος που φέρεται ότι παραβιάστηκε. Η αναγνώριση του έργου που προστατεύεται με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και του οποίου ισχυρίζεται ότι έχει παραβιαστεί ή αν πολλά έργα που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα σε ένα μόνο ιστότοπο σε απευθείας σύνδεση καλύπτονται από μία μόνο ειδοποίηση, έναν αντιπροσωπευτικό κατάλογο τέτοιων έργων στον συγκεκριμένο ιστότοπο. Προσδιορισμός του υλικού το οποίο ισχυρίζεται ότι παραβιάζει ή πρόκειται να αποτελέσει αντικείμενο παράνομης δραστηριότητας και το οποίο πρόκειται να αφαιρεθεί ή η πρόσβαση στην οποία πρόκειται να απενεργοποιηθεί και πληροφορίες επαρκώς επαρκείς ώστε να επιτρέπουν στην Εταιρεία να εντοπίσει το υλικό. Πληροφορίες επαρκώς επαρκείς ώστε να επιτρέπουν στην εταιρεία να επικοινωνήσει με τον καταγγέλλοντα, όπως διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και, εάν υπάρχει, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο οποίο μπορεί να επικοινωνήσει ο καταγγέλλων. Δήλωση ότι ο καταγγέλλων έχει την καλή πίστη ότι η χρήση του υλικού με τον τρόπο που διαμαρτύρεται δεν επιτρέπεται από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων, τον αντιπρόσωπό του ή το νόμο. Δήλωση ότι οι πληροφορίες στην ειδοποίηση είναι ακριβείς και υπό την επιβολή κυρώσεων για ψευδορκία, ότι ο καταγγέλλων έχει εξουσιοδοτηθεί να ενεργεί εξ ονόματος του κατόχου αποκλειστικού δικαιώματος που φέρεται ότι παραβιάζεται. Η μη συμπερίληψη όλων των παραπάνω πληροφοριών μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα καθυστέρηση της επεξεργασίας ή κοινοποίηση DCMA. Σημειώστε επίσης ότι σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο, το 17 USC 512 (f), κάθε πρόσωπο που παραβιάζει εν γνώσει του το υλικό ή τη δραστηριότητα που παραβιάζει μπορεί να υπόκειται σε ευθύνη.

III. AppsApk RESPONSE

Το AppsApk θα ακολουθήσει τις διαδικασίες που παρέχονται στο DCMA, οι οποίες προβλέπουν μια διαδικασία ειδοποίησης και κατάργησης, με την επιφύλαξη του δικαιώματος του χρήστη να υποβάλει μια αντικοινοποίηση που απαιτεί νόμιμη χρήση των έργων με ειδικές ανάγκες. Αναμένεται ότι όλοι οι χρήστες οποιουδήποτε τμήματος του ιστότοπου θα συμμορφώνονται με τους ισχύοντες νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων. Ωστόσο, εάν η AppsApk λάβει κατάλληλη ειδοποίηση σχετικά με την αξιόποινη παράβαση πνευματικών δικαιωμάτων, θα απαντήσει με ταχείς ρυθμούς, αφαιρώντας ή αποκλείοντας την πρόσβαση σε υλικό το οποίο ισχυρίζεται ότι παραβιάζει ή αποτελεί αντικείμενο παράνομης δραστηριότητας, υπό την προϋπόθεση ότι όλες αυτές οι αξιώσεις έχουν διερευνηθεί και προσδιοριστεί να είναι έγκυρη από το AppsApk στη μοναδική και απόλυτη διακριτική ευχέρεια της AppsApk. Το AppsApk θα συμμορφώνεται με τις κατάλληλες διατάξεις του DMCA σε περίπτωση λήψης αντικοινοποίησης.

IV. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ

Σύμφωνα με τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών στους οποίους συμφωνούν όλοι οι χρήστες του AppsApk.com πριν από τη χρήση του AppsApk.com, όλοι οι χρήστες πρέπει να χρησιμοποιούν μόνο δημιουργικά έργα που έχουν αποκτηθεί νόμιμα ως περιεχόμενο ιστότοπου και η πρόσβαση ενός χρήστη ενδέχεται να απενεργοποιηθεί μετά την παραλαβή σημειώστε ότι έχει υποβληθεί υλικό παραβίασης. Το AppsApk σέβεται επίσης τα νόμιμα συμφέροντα των χρηστών να χρησιμοποιούν νόμιμα το περιεχόμενο των μέσων ενημέρωσης επιτρέποντάς τους να απαντήσουν σε αξιώσεις παράβασης και να επιτύχουν την έγκαιρη αποκατάσταση της πρόσβασης σε περιεχόμενο που έχει απενεργοποιηθεί λόγω καταγγελίας πνευματικών δικαιωμάτων. Για να γράψετε μια κατάλληλη αντικοινοποίηση, δώστε τις ακόλουθες πληροφορίες:

Δηλώστε ότι η πρόσβαση στο περιεχόμενό σας ήταν απενεργοποιημένη λόγω της διαδικασίας ειδοποίησης και της κατάργησης.

Προσδιορίστε το υλικό που έχει αφαιρεθεί και ορίστε τη διεύθυνση URL του πριν από την κατάργηση.

Κράτος, με ποινή ψευδορκίας:

Το όνομα, η διεύθυνση και ο αριθμός τηλεφώνου σας.

Ότι έχετε καλή πίστη ότι το υλικό έχει αφαιρεθεί ή απενεργοποιηθεί ως αποτέλεσμα λάθους ή εσφαλμένης ταυτοποίησης του υλικού.

Ότι συμφωνείτε με τη δικαιοδοσία του Ομοσπονδιακού Επαρχιακού Δικαστηρίου για τη δικαστική περιοχή στην οποία βρίσκεται η διεύθυνση.

Για να ασκήσετε τα δικαιώματα DMCA, πρέπει να στείλετε την αντικοινοποίησή σας στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της AppsApk, των οποίων τα στοιχεία επικοινωνίας είναι:
Attn: Agent Copyright
Email: επικοινωνήστε [at] appsapk.com (αντικαταστήστε το [at] με @)

V. ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ

Υπό τις κατάλληλες συνθήκες, το AppsApk μπορεί, κατά την κρίση του, να τερματίσει την εξουσιοδότηση των χρηστών του συστήματός του ή του δικτύου που είναι επαναληπτικοί παραβάτες.

VI. ΔΙΑΜΟΝΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Η πολιτική του AppsApk είναι να φιλοξενεί και να μην παρεμβαίνει στα τυποποιημένα τεχνικά μέτρα που κρίνει εύλογα υπό τις περιστάσεις, δηλαδή τα τεχνικά μέτρα που χρησιμοποιούνται από τους κατόχους πνευματικών δικαιωμάτων για τον εντοπισμό ή την προστασία έργων που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.