Όροι χρήσης

Όλες οι λήψεις είναι μόνο για προσωπική χρήση, αυτός ο ιστότοπος δεν είναι υπεύθυνος για τα περιεχόμενα τους. Όλες οι λήψεις είναι δωρεάν, δοκιμασμένες ή διαφήμιση υποστηρίζεται, αν όχι, γράψτε ένα μήνυμα για να επικοινωνήσετε με το τεχνικό πρόβλημα και το αρχείο θα διαγραφεί αμέσως. Ο συγγραφέας σκόπευε να μην χρησιμοποιήσει κανένα υλικό που προστατεύεται με πνευματικά δικαιώματα για τη δημοσίευση ή, εάν δεν είναι δυνατό, να αναφέρει τα πνευματικά δικαιώματα του αντίστοιχου αντικειμένου.

Το AppsApk.com δεν θα ευθύνεται για τυχόν ζημιές ως αποτέλεσμα των δωρεάν εφαρμογών που κάνετε λήψη. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των μελών μας, γι 'αυτό σαρώστε όλες τις εφαρμογές με διαφορετικά προγράμματα Antivirus πριν δημοσιεύσετε, για να βεβαιωθείτε ότι τα αρχεία είναι ασφαλή και ασφαλή για το 100%. Αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με αυτήν τη λήψη, εκτός από τη λειτουργικότητα ή τη χρήση της εργασίας, αναφέρετε αυτό το αρχείο στον webmaster για έλεγχο. Ο συγγραφέας διατηρεί το δικαίωμα να μην είναι υπεύθυνος για την επικαιρότητα, την ορθότητα, την πληρότητα ή την ποιότητα των παρεχόμενων πληροφοριών. Οι αιτήσεις ευθυνών σχετικά με ζημίες που προκλήθηκαν από τη χρήση οποιωνδήποτε παρεχόμενων πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ατελών ή εσφαλμένων πληροφοριών, θα απορριφθούν.

Το AppsApk.COM δεν εγγυάται ή δεν εκπροσωπεί τη χρήση ή τα αποτελέσματα της χρήσης των εφαρμογών από άποψη ορθότητας, ακρίβειας, αξιοπιστίας, ορθότητας ή άλλως. Ο συνολικός κίνδυνος ως προς τα αποτελέσματα και την απόδοση των λήψεων αναλαμβάνεται από τον τελικό χρήστη. Το AppsApk.com δεν ευθύνεται στον τελικό χρήστη για οποιεσδήποτε παρεπόμενες ή παρεπόμενες ζημιές που προκύπτουν από αυτές τις δωρεάν εφαρμογές που παρέχονται στον ιστότοπό μας. Παίρνετε τις Εφαρμογές με δική σας ελεύθερη βούληση και ότι αναλαμβάνετε όλες τις ευθύνες που έχετε ενσωματώσει.

Αφαίρεση εφαρμογής:
Εάν είστε εκδότης, προγραμματιστής ή συγγραφέας μιας εφαρμογής και θέλετε να την καταργήσετε από το AppsAPK.com, στείλτε μας ένα μήνυμα μέσω του Φόρμα επικοινωνίας συμπεριλαμβανομένου του ονόματος, της εταιρείας σας, του τίτλου εργασίας, του τίτλου του λογισμικού και του αιτήματος για την παραλαβή. Στη συνέχεια, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσα σε 48 ώρες για να επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας.